In het chocoladeatelier en de bakkerij werken, een uitgebreide en gevarieerde groep cliënten van Kerckstede.

De vaardigheden van de cliënten lopen heel ver uiteen. Sommigen kennen het volledig proces van de verwerking van chocolade en/of van de werkopdrachten in de bakkerij. Anderen werken aan een heel beperkt deel van het proces. Het is de doelstelling van dienst werken om hen zo zelfstandig mogelijk te laten werken. Waar dit niet kan wordt ondersteuning aangeboden, waar nodig en steeds op maat van de cliënt.

(Nieuwe) cliënten krijgen de kans om zich in te werken of iets nieuws aan te leren. Het proces in de bakkerij of chocoladeatelier kan hierdoor vertragen, aanleren vraagt oefenen. We proberen cliënten een werktempo bij te brengen waar dit mogelijk is.

Vrijwilligers dragen hun steentje bij in onze werking door bepaalde afgewerkte producten te verpakken. Het contact tussen de cliënten en vrijwilligers is heel waardevol.

Wij vinden het heel belangrijk dat er zo veel mogelijk cliënten kunnen deelnemen aan deze activiteiten.

Bij het openstellen van onze webshop is onze beschikbare voorraad afhankelijk van wat de cliënten geproduceerd hebben. We werken altijd op bestelling opdat die werkwijze inhoudt dat de cliënten een minimale werkdruk ervaren.

Het is belangrijk dat ze kunnen deelnemen aan het proces en plezier beleven aan de activiteit.

Producten met korte houdbaarheid zoals brood en ovenkoeken kan je 1 dag op voorhand bestellen via ons e-mailadres: dienstwerken@kerckstede.be

Eigen producten

Onze producten

Allergenen

De samenstelling van de producten kan wijzigen. Indien vragen gelieve u te richten tot dienst werken.